Política de privadesa i avís legal

VERTIKALIST S.L. (NIF B64444086) com a titular d’aquest lloc web, exposa en aquesta secció la Política de Privadesa corporativa presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i pel Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD).

Protecció de dades

En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, de 13 de desembre, s’informa que les dades personals així com la difusió d’imatges recollides en aquest portal web seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de VERTIKALIST S.L., degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que no se cediran a tercers.

VERTIKALIST S.L. es compromet a tractar les seves dades de manera confidencial amb l’única i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats, per la qual cosa adoptarà les mesures legalment previstes i necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte el estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i dels riscos a què estan exposades, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural.

Qualsevol modificació de les vostres dades, haurà de ser comunicada a VERTIKALIST S.L. perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta política de Privadesa, vostè reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les vostres dades personals o imatges enviant un escrit a Vertikalist, S.L. B64444086 C/ Antoni Gaudí s/n – 08781 Els Hostalets de Pierola – Barcelona – Espanya o bé per mail a info@vertikalist.com.

VERTIKALIST S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Avís legal www.vertikalist.com

VERTIKALIST S.L. posa a la disposició dels usuaris d’aquest lloc web determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Aquestes condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web www.vertikalist.com per part dels usuaris que hi accedeixen. Aquestes condicions generals s’exposen als usuaris a totes i cadascuna de les pàgines del lloc web, i en cas que l’usuari introdueixi les seves dades als formularis existents, no ho podrà fer sense que s’hagi produït la seva acceptació.

L’accés al lloc web www.vertikalist.com implica l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre totalment. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, textos i imatges i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

Les condicions generals per l’accés i l’ús del lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent l’usuari a fer un bon ús del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, els drets o els interessos de tercers.

Propietat Intel·lectual i industrial

Tots els continguts que es mostren a la web i en especial, imatges, codis de fonts, dissenys, textos, gràfics, logotips, noms comercials, marques, etc. susceptibles d’ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de VERTIKALIST S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web.

La utilització, sense la prèvia i expressa autorització de VERTIKALIST S.L. de la informació continguda al lloc web, així com la cessió dels drets sobre la propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes, regulat a larticle 8 i 32.1.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Responsabilitat dels continguts

VERTIKALIST S.L. es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la seva informació afegint, modificant, corregint o eliminant continguts.

VERTIKALIST S.L. no es farà responsable de lús que els tercers facin de la informació publicada al lloc web, ni tampoc dels danys provocats o pèrdues econòmiques, que de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per utilitzar aquesta informació.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en aquest lloc web. Exclusió de Responsabilitat

VERTIKALIST S.L. no es fa responsable en cap cas de danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat de la web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a malgrat haver-se adoptat totes les mesures tecnològiques i de seguretat necessàries per evitar-ho.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol altra qüestió relacionada amb els serveis del propi lloc web es regiran per la Legislació Espanyola, i seran competents els Jutjats i Tribunals Espanyols.

Política de privadesa en xarxes socials

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, de 011 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( LSSI-CE), VERTIKALIST S.L. informa els usuaris, que s’ha creat un perfil a les xarxes socials Facebook, Linkedin, Twitter i Instagram, per tal de fer publicitat dels nostres serveis i esdeveniments.

L’usuari que disposi d’un perfil a la mateixa xarxa social i s’uneixi al perfil de la xarxa social creada per VERTIKALIST S.L. mostrant així interès en la informació que es publicita a la xarxa, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al perfil.

VERTIKALIST S.L. tindrà accés i tractarà aquella informació pública de l’usuari, en especial, del nom del contacte, però aquestes dades seran exclusivament utilitzades dins de la pròpia xarxa social, sense ser incorporades a cap fitxer.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les vostres dades personals o imatges podeu fer-ho enviant un escrit a Vertikalist, S.L.

B64444086 C/ Antoni Gaudí s/n – 08781 Els Hostalets de Pierola – Barcelona – Espanya o bé per mail a info@vertikalist.com d’acord amb la LOPD, però s’han de tenir en compte les apreciacions següents:

Accés: Estarà definit per a la funcionalitat de la xarxa social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

Rectificació: només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control de Vertikalist S.L. per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia xarxa social. Normalment, aquest dret s’haurà d’exercir davant de la xarxa social.

Cancel·lació i/o oposició: com en el cas anterior, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de Vertikalist S.L., per exemple, deixar d’estar unit al perfil de la xarxa social a nom de Vertikalist S.L.

Vertikalist S.L. realitzarà les següents actuacions:

Accés a la informació pública del perfil.
Publicació al perfil d’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Vertikalist SL.
Enviar missatges personals i individuals mitjançant la xarxa social.
Actualitzacions de l’estat del perfil de la xarxa social que es publicaran al perfil de l’usuari.
L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb els qui comparteix les connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions

L’usuari, un cop s’hagi unit a la xarxa social de Vertikalist S.L. podrà publicar comentaris, enllaços, imatges, fotos o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en qualsevol cas, haurà de ser-ne el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotos, vídeos…que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust i/o que atemptin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial , el dret a la imatge oa la llei. En aquests casos, Vertikalist S.L. es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

Vertikalist S.L. no es farà responsable dels continguts que l’usuari hagi publicat lliurement.

L’usuari haurà de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per això alhora és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Vertikalist S.L. però sí que seran a la xarxa social.

Concursos i promocions

Vertikalist S.L. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’usuari unit a la xarxa social. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a aquesta finalitat la plataforma de la xarxa social, s’hi publicaran. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat

Vertikalist S.L. utilitzarà la xarxa social per fer publicitat dels seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de Vertikalist S.L. perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem les xarxes on Vertikalist és present:

https://www.instagram.com/vertikalist/
https://www.facebook.com/vertikalist/

https://linkedin.com/Vertikalist